برگزاری جلسات آموزش خانواده به همراه ارائه کارنامه امتحان تعیین سطح

دسته بندی: اخبار مدرسه، فعالیتهای آموزشی | توسط : محراب بیگی | 1402/05/16

طبق تقویم اجرایی دوره آموزشی تابستان، جلسات مشاوره عمومی در قالب کلاس های آموزشی از تاریخ 24 الی 26 تیر ماه برگزار گردید.

در این جلسات مشاور پایه دوازدهم ضمن خوش آمد گویی به اولیا دانش آموزان ورودی پایه دوازدهم مطالب ذیل را بیان نمودند:

 ویژگی های پایه دوازدهم

تغییرات امتحانات نهایی و کنکور سراسری

توضیح برنامه های اجرایی در دوره تابستان

تشریح و تبین فرایند یادگیری

کارگاه آموزشی با موضوع: خود تنظیمی و خود کارآمدی

 بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در پایه های دهم و یازدهم

ارایه مباحث انگیزشی در دانش آموزان