چاپ کتاب جدید

دسته بندی: اخبار مدرسه، فعالیتهای پرورشی، فعالیتهای آموزشی | توسط : مرتضی زاهدی | 1402/05/26

جناب آقای سید محمد موسوی

استاد درس ادبیات فارسی و نگارش پایه دوازدهم

تالیف و چاپ کتاب علوم و فنون ادبی که با تلاش بی شائبه شما امروز به ثمر نشسته است را به جنابعالی تبریک عرض می کنم

آرزوی موفقیت جنابعالی را در تمام عرصه ادبیات خواستاریم.

دبیرستان غیردولتی موحد

منطقه 5 شهر تهران