گزارش جلسه راهنمای عملکرد نهایی

دسته بندی: اخبار مدرسه، فعالیتهای آموزشی | توسط : هومن توکل مقدم | 1403/01/30

جلسه شورای آموزشی دبیران باحضور مدیر دبیرستان آقای رسول زاده، مشاوران تحصیلی در روز دوشنبه مورخ 27 / 01 1403 با موضوع راهنمای عمل طراحی سوالات امتحانات نهایی برگزار شد.

در ابتدا جلسه مدیر محترم دبیرستان آقای رسول زاده، ضمن تقدیر از عملکرد دبیران محترم در کلاس های درس و همچنین حضور در این جلسه ، موارد ذیل را بیان نمودند:

1- تاکید بر جدیت در کلاس داری به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگزار در کسب نتایج دانش آموزان

2- به کاربستن توضیحات این جلسه در روند آموزشی و تدریس،  بخصوص در اردیبهشت ماه

3- معرفی دانش آموزان ضعیف آموزشی و همچنین مخل نظم کلاس  به واحدهای آموزشی و انضباطی مربوطه جهت افزایش راندمان در کلاس درس

همچنین ایشان خطاب به مسولین واحد های مختلف آموزشی دبیرستان موارد ذیل را به طور مختصر بیان نمودند:

1- تشکیل کلاس درس فوق برنامه برای دانش آموزان با سطوح آموزشی متفاوت به ویژه دانش آموزان ضعیف

2- کنار گذاشتن دانش آموزان بی نظم و آسیب زننده به کلاس درس

در ادامه آقای اکبرنیا مسول پایه یازدهم با توزیع دفترچه اهدایی آموزش و پرورش تحت «عنوان راهنمای عمل طراحی امتحانات نهایی های»، هم خوانی این دفترچه را با دبیران گرامی انجام داده و مطالب ذیل را بیان نمودند:

1- تاکیر بر استفاده دبیران گرامی از کتاب درسی در حین تدریس به عنوان نقش محوری آن در روند آموزش

2- طراحی انواع سوالات برای دانش آموزان

3- طراحی چند نمونه سئوال و حل آن برای دانش آموزان

بعد از پذیرایی از حاضرین جلسه،  آقای مهری مشاور پایه دوازدهم ضمن بیان بررسی آمار نتایج کسب شده در امتحانات نهایی سال های گذشته مخصوصا دوره کرونا و پسا کرونا پرداختند و ضمن  تقدیر و تشکر از همکاران محترم  در امر تدریس ، موارد ذیل را ایراد نمودند:

1- توضیح مبسوط دفترچه راهنمای عمل طراحی سوالات امتحانات نهایی

2- متناسب سازی فرایند آموزش با زمان، مکان، تعداد و سطح دانش آموزان، حل تمرینات و ... جهت پیشبرد اهداف آموزشی

3- تاکید بر ایجاد حداقل استاندارد آموزشی جهت جذب دانش آموزان در سال آینده به خصوص پایه دهم

4- طراحی سئوالات مفهومی در حیطه های دانش ، محتوا و... جهت برگزاری آزمون ورودی و ارزیابی دانش آموزان چه پایه دهم و چه میان پایه به منظور کیفیت سنجی از دانش آموزان با ویژگی پایایی و روایی مناسب مطالب درسی آموخته شده

5- طراحی سئوالات استاندراد با نگاهی ویژه براساس سطوح یادگیری بلوم با توضیح ساختار آن

6- ایجاد فعالیت های تکمیل کننده فرایند تدریس به عنوان مثال ارزشیابی مستمر از دانش آموزان، ارائه و پیگیری تکالیف از دانش آموزان، گروه بندی دانش آموزان، حل تمرین دانش آموزان و...

در پایان جلسه بعد از ارائه نظر دبیران، آقای انتصاری دبیر محترم فیزیک پایه یازدهم پیشنهاد طراحی مجموعه نمونه سئوالات نهایی (طبقه بندی مباحث از لحاظ موضوعی در دوره تابستان ) را دادند.

در پایان ، آقای رسول زاده ضمن قدردانی و تشکر مجدد از دبیران بابت حضور در این جلسه، از ایشان خواستند که  رئوس مطالب بیان  شده را حتما در کلاس های درس و شیوه کلاس داری اعمال نمایند، و همچنین مقرر شد این جلسات با گروهی دیگر از دبیران در طول هفته برگزار گردد.